Potpore grada Pule za izradu web stranica

bespovratne-subvencije-Pula

 

Grad Pula objavio je 22. ožujka 2016. godine javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u 2016. godini. Među 8 mjera koje se subvencioniraju je i ona za potporu novoosnovanim tvrtkama za izradu web stranica.

 

 

Do 10.000,00 kn za izradu web stranica novoosnovanim tvrtkama

Korisnici potpore novoosnovanim tvrtkama mogu biti poduzetnici sa sjedištem u Puli, poduzetnici fizičke osobe i s prebivalištem u gradu Puli, a koji se sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13) svrstavaju u mikro i male subjekte malog gospodarstva i registrirani su nakon 01.07.2015. godine.

Potpora se može dodijeliti za troškove nastale nakon 01.10.2015. godine:
 • izradu poslovnih planova/investicijskih programa,
 • nabavu informatičke opreme,
 • bankarske usluge za obradu kredita,
 • refundaciju troškova otvaranja obrta, trgovačkog društva, troškova registracije slobodnog zanimanja, te ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog društva kao i podnošenja zahtjeva za kredit (troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, obrasci boniteta, sudski vještaci, poslovni plan, projektno tehnološka dokumentacija, minimalni tehnološki uvjeti za poslovni prostor, studija utjecaja na okoliš, razne dozvole i slično),
 • uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja), nabavka opreme za osnovnu djelatnost obrta ili trgovačkog društva,
 • izrada web stranice, tiskanje promotivnih materijala te zakup domene do 1 godine,
 • dopunska poduzetnička izobrazba vezana uz osnovnu djelatnost i/ili informatičko obrazovanje.
Pravo na potporu može se po pojedinom korisniku koristiti samo jednom.
Pravo prvenstva imaju podnositelji koji posluju u području djelatnosti prerađivačke industrije.
Kroz ovu mjeru ne financira se uplata temeljnog kapitala trgovačkog društva kao ni novoosnovani subjekt osnovan od strane drugih profitnih ili neprofitnih organizacija.
Iznos potpore za ovu mjeru iznosi najviše 10.000,00 kuna
Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava.

 

 

Potpore za uvođenje inovacija u proizvodnju

U sklopu ove potpore poduzetnici također mogu dobiti bespovratna sredstva za izradu web stranica (najviše do 10.000,00 kn), ali uz nešto strože uvjete.

Potpora se između ostalog može dodijeliti za troškove vezane uz korištenje vanjskih usluga pri istraživanju tržišta, kreiranju branda, dizajniranju proizvoda, izradi mrežne stranice, izradi promidžbenog materijala te drugi marketinški troškovi izravno vezani za projekt.

Za dodjelu ove potpore potrebna je:

 • pisana preporuka poduzetničke potporne institucije (poduzetnički inkubator), znanstveno-istraživačke institucije ili stručne organizacije ili njezinog mentora vezano za područje djelatnosti iz koje se prijavljuje projektni prijedlog o opravdanosti i mogućnostima komercijalizacije inovacije,
 • ili formalna zaštita industrijskog vlasništva (patent),
 • ili međunarodna nagrada i priznanje za inovaciju,
 • ili nagrade odnosno plasmani u završni dio na domaćim ili stranim start-up natjecanjima.

 

Link na javni poziv – Potpore Pula 2016.

 

Kontaktirajte nas ukoliko želite ponudu za izradu web stranica. Iskoristite bespovratna sredstva!

[ninja_forms id=1]