Blog

Bespovratne subvencije grada Rijeke za izradu web stranica

bespovratne subvencije web stranice rijeka

Iskoristite subvencije grada Rijeke za izradu web stranica

Koristite subvencije za izradu web stranica i u 2017. Želite znati kako?  [ninja_forms_modal_form id=1 image_link="https://www.webpoint.com.hr/wp-content/uploads/2016/06/Button-posaljite-upit.png"]

 

31. ožujka 2016. godine Grad Rijeka objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija. Predmet Javnog poziva je dodjela nepovratnih subvencija iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, kojom se provode mjere s ciljem jačanja konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, ostvarivanja dodatnog praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu. Priložiti možete račune koji su izdani od 30. ožujka 2015. godine do iskorištenja sredstava ovog Javnog poziva. Požurite, sredstva su ograničena!

Kontaktirajte nas emailom na info@webpoint.com.hr ili putem kontakt forme ukoliko želite informativnu ponudu.

 

Do 20.000,00 kuna za dizajn i izradu web stranica

Nepovratne subvencije dodjeljuju se za pokriće dijela troškova uvođenja sustava i aplikacija u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a najviše 20.000,00 kuna (primjerice: marketing informacijski sustav, FLEET management, Business intelligence sustavi, poslovni softveri uz hardversku podršku, dizajn i izrada mrežnih stranica te sve vrste web aplikacija) koji dovode do povećanja efikasnosti u poslovanju.

Troškovi nabavke samo hardverskih komponenti elektroničkih uređaja, održavanja i/ili hostinga neće se priznati.

Također, sredstva iz ove mjere odobravat će se i za neophodne nadogradnje sustava za podršku pri odlučivanju, upravljanju i elektroničkom poslovanju.

Prijave se podnose na propisanom obrascu – SUSP-16, kojem se prilaže:

  • izjava i izvješće o primljenim državnim potporama (Obrazac IZJ-16),
  • rješenje o upisu u odgovarajući registar upisa,
  • računi za uvođenje sustava koji su izdani nakon 30. ožujka 2015. godine te izvod iz žiro računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje istih,
  • potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) iz koje je razvidno da nema duga s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako im je sukladno posebnim propisima, odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

 

Do 10.000,00 kuna za izradu logotipa i vizualnog identiteta tvrtke

Nepovratne subvencije dodjeljuju se za pokriće dijela troškova implementacije industrijskog dizajna kroz razradu dizajnerske ideje i izrade prototipa dizajna u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a najviše 30.000,00 kuna, te troškova implementacije grafičkog dizajna kroz razradu dizajnerske ideje i izrade logotipa, vizualnog identiteta (brenda) tvrtke u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a najviše 10.000 kuna.

Prijave se podnose na obrascu – SID-16, kojem se prilaže:

  • izjava i izvješće o primljenim državnim potporama (Obrazac IZJ-16),
  • rješenje o upisu u odgovarajući registar upisa,
  • računi za troškove izrade idejnog dizajna, izrade prototipa dizajna, logotipa te vizualnog identiteta koji su izdani nakon 30. ožujka 2015. godine kao i izvod iz žiro računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje istih,
  • potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) iz koje je razvidno da nema duga s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako im je sukladno posebnim propisima, odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

 

Do kada su otvorene prijave na natječaj?

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava koja su osigurana u Proračunu Grada Rijeke za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 kuna, a najkasnije do 30. rujna 2016. godine.
Zahtjevi se obrađuju prema redoslijedu podnesene potpune prijave prema uvjetima iz ovog Javnog poziva.
Dopuštenost potpore male vrijednosti ocjenjuje Odjel gradske uprave za poduzetništvo sukladno Uredbi, odnosno odredbama propisa o potporama male vrijednosti. Na osnovu provedenog Javnog poziva i ocjene dopuštenosti, Gradonačelnik Grada Rijeke dodjeljuje potporu male vrijednosti.
O dodijeljenoj potpori male vrijednosti, izvješćuje se Ministarstvo financija Republike Hrvatske.

POVEZNICE:

Natječaj na stranicama grada Rijeke
Tekst javnog poziva

 

Kontaktirajte nas za više informacija i ponudu za izradu web stranica